Energo Hrdlička

Revize elektro a tlakových zařízení

Vaše jistota v odborných rukou!

+420 606 475 696 energohrdlicka@gmail.com

Za pravidelné revize je zodpovědný provozovatel zařízení. Tuto povinnost mu ukládají zákony, předpisy a normy. Naše revizní služby v oblasti elektro a tlakových zařízení vám zajišťují jistotu bezpečnosti a spolehlivosti vašich zařízení.

REVIZE elektrických zařízení

Elektro Main

Energo Hrdlička

Spolehněte se na nás pro profesionální revize elektrozařízení a zajištění bezpečnosti v souladu s platnými normami. Kontaktujte nás pro více informací a konkrétní plán vašich revizí. Vaše bezpečnost a klidný provoz jsou naší prioritou!

Kontaktujte nás

+420 606 475 696 energohrdlicka@gmail.com

Provádíme tyto ELektrické revize:

Revize elektrických instalací

Posuzujeme instalace, včetně rozvodů elektrické energie, vypínačů, zásuvek a dalších komponentů. Při revizi el. se postupuje především podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61.

Revize strojů

Specializujeme se na revize výrobních linek, obráběcích strojů a dalších zařízení podle normy ČSN EN 60204-1.

Revize hromosvodů

Zajišťujeme revize a zkoušky funkčnosti hromosvodů podle normy ČSN 33 1500

Revize ručního nářadí a spotřebičů

Provedeme revize a zkoušky pro bezpečný provoz spotřebičů a ručního nářadí.

Revize zařízení ve výbušném prostředí

Zaměřujeme se na revize čerpacích stanic pohonných hmot a výbušného prostředí.

Zkušenost a kvalita pro váš klid

Naše praxe zahrnuje revize pro průmyslové, zemědělské a chemické závody. Specializujeme se na revize čerpacích stanic pohonných hmot a zařízení ve výbušném prostředí po celé ČR.

Revize tlakových nádob

Revize Tlakovych Nadob 2

Energo Hrdlička

Tlakové nádoby a zařízení hrají klíčovou roli ve vašem provozu, a proto je důležité zajistit jejich bezpečnost a soulad s příslušnými normami. Naše revizní služby v oblasti tlakových zařízení a nádob vám poskytují zajištění bezpečnosti v každém kroku.

Kontaktujte nás

+420 606 475 696 energohrdlicka@gmail.com

Provádíme tyto tlakové revize:

Pravidelné revize

Zajišťujeme výchozí revize, trvalý dozor a další revize podle předpisů.

Vizuální a detailní kontroly

Provádíme periodické revize včetně kontrol pevných zařízení a pohyblivých komponent.

Bezpečnostní zkoušky

Vnitřní revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky zajišťují bezpečnost vašich zařízení.

Revize pro všechny typy tlakových zařízení

Zvládáme různé druhy revizí a zkoušek, včetně provozních a vnitřních revizí. Naši technici mají bohaté zkušenosti s tlakovými zařízeními a nádobami.

Revize tlakových zařízení a nádob

Bezpečnost a spolehlivost vašich zařízení v každém tlaku!

Ostatní revize

Dokážeme zprostředkovat širokou škálu revizí a kontrol dle vašich potřeb. Zajistíme jejich pečlivou evidenci a správu, abychom vám garantovali bezstarostný chod.

Kontroly a jiné revize

  • Revize spalinových cest
  • Kontroly požární bezpečnosti
  • Audit bezpečnosti práce
  • Kontrola těsnosti chladícího okruhu/revize chlazení

Revize vyhrazených zařízení

  • tlaková vyhrazená technická zařízení
  • zdvihací vyhrazená technická zařízení
  • elektrická vyhrazená technická zařízení
  • plynová vyhrazená technická zařízení

Dokážeme zprostředkovat širokou škálu revizí a kontrol dle vašich potřeb. Zajistíme jejich pečlivou evidenci a správu, abychom vám garantovali bezstarostný chod.

Kontaktujte nás

+420 606 475 696 energohrdlicka@gmail.com

Napsali o nás