top of page
Revize ve výbušném prostředí

Revize a údržba elektrozařízení ve výbušném prostředí dle ČSN EN 60079 – 17

Tato služba je určená pro průmyslové, zemědělské, chemické a petrochemické závody. Zaměřujeme se též na revize čerpacích stanic pohonných hmot po celé ČR, každý rok cca 40 revizí čerpacích stanic. Vycházíme z mnoholeté zkušenosti práce s výbušnými atmosféry plynu i prachu.

Pro plyny: skupiny zařízení (IIA, IIB nebo  IIC) to jsou zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu, zejména čerpací stanice v ČR, plynové stanice, bioplynové elektrárny

Pro prachy: skupina zařízení (IIA, IIB nebo IIIC) to jsou zejména zřízení v zemědělství sila s obilím, dřevo zpracující průmysl, mlýny, potravinářský průmysl

Typ revizí:

  • Výchozí revize a zařízení stanoviska TIČR

  • Periodická revize  - vizuální, zběžná nebo detailní

  • Výběrová revize  - vizuální, zběžná nebo detailní

  • Trvalý dozor – vizuální nebo zběžné prohlídky

  • Revize pevných zařízení jednou za dva roky. Dle ČSN 33 1500

  • Kontrola pohyblivých zařízení 0,5 let až rok

bottom of page