top of page
Revize elektro v E2-A

Za provádění pravidelných revizí je zodpovědný provozovatel elektrického zařízení. Předepisuje mu to zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce vyhláška 20/1979 Sb., kde se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, nařízení vlády č.378/2001 Sb., který stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 101/2008 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracovišti a pracovní prostředí. Z norem je to především ČSN 33 1500 revize elektrických zařízení.

Dělení revizí
  • Na revizi výchozí, tuto revizi musí zařídit dodavatel elektrozařízení. Je to součástí dodávky. Nutnost provést výchozí revizi předepisují technické normy, vyhlášky a nařízení vlády. Tato revize by měla být uložena u provozovatele elektrického zařízení po dobu života, zařízení.

  • Na revizi pravidelnou. Dodržení délky revizní lhůty si musí hlídat sám provozovatel. Revizní lhůty se řídí podle tabulky č.1, ta je uvedena ČSN 33 1500. Revizní lhůty jsou různých časových délek, závisí na určených vlivech prostředí, ve kterém zařízení pracuje. Pravidelná revize má být uložena u provozovatele zařízení.

V elektronice se rozlišují tyto revize
  • Revize elektrické instalace

  • Revize elektrické instalace stroje (ověření bezpečnosti práce se strojem)

  • Revize hromosvodu

  • Revize elektrického ručního nářadí

  • Revize elektrického spotřebiče

V podstatě se jedná o posouzení stavu bezpečnosti elektrického zařízení a posuzuje se, zda je instalace provedena v souladu s normami.

Revize elektrického zařízení

Pod tímto pojmem se rozumí veškerá elektrická zařízení kromě strojů a hromosvodů. Jedná se především o rozvody elektrické energie, instalovaných přístrojů jako jsou vypínače, zásuvky, instalace, krabice, svítidla atd. Při revizi el. se postupuje především podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61. Lhůty se učují dle ČSN 33 1500.

Revize elektrické instalace stroje

Do této kategorie spadají například veškeré výrobní linky, obrábějící stroje, kompresory stlačeného vzduchu nebo systémy chladícího agregátu. Dle ČSN EN 60204-1.

Revize hromosvodu

Lhůta revize je dle normy ČSN 33 1500 u zařízení bez nebezpečí výbuchu 5 let, s nebezpečím výbuchu 2 roky. Zkouška funkčnosti dle ČSN EN 62305 nebo dle staší normy.

Revize spotřebičů a ručního nářadí

Tyto revize mají prověřit bezpečný stav spotřebičů a ručního nářadí. Postup i četnost musí být dle ČSN 33 1600.

bottom of page