top of page
Poradenství

V první řadě bych chtěl upozornit na liknavost korporátních firem, které hlavně se snaží vytěžit co nejvíce ze záručních zákroků. Téměř se snaží přivázat zákazníka ke svému předraženému servisu. Zákazníci neznalých legislativy a techniky jsou pro ně jednoduchou kořistí. U firmy TRANE to fungoval tak, že při nástupu do firmy TRANE chtěl vytěžit s každé prodaného stroje 4 krát násobek výrobní ceny po necelých dvou letech to bylo už i 5 násobek instalované aplikace. Mechanizmy k tomu jsou zastrašování neznalých zákazníků překroucení legislativy ohledně kontroly těsnosti (mnoho násobné servisní prohlídky,  které by dle legislativy pouze jednou za rok). Případné mnoho násobné čištění výměníků, kotlových zejména lamelových kondenzátorů u strojů chlazené vzduchem.  Toto je bezohledné využití neznalosti zákazníků.  Hlavně tyto podmínky jsou vychytrale vsunuty do záručního servisu. Téměř nehorázné předražení využívání prediktivních produktů.  Vzpomínám si, že i jednou jsem vedením byl donucen měřit vibrační analýzu na scroll kompresoru. Efektivnost pro zákazníka nulová jenom divadlo pro zákazníka, který draze tento podvod musel zaplatit.    

bottom of page