top of page
Korektivní údržba

Korektivní údržba

Tento typ údržby je nejméně efektivní, využívají jej zákazníci, kterým nezáleží na délkách odstavení, servisní technik je volán pouze, když se něco porouchá.

 • Únik chladiva

 • Spálené motory

 • Deformace ventilátorů a jiných mechanických částí

 • Nefunkční senzory a regulace

Preventivní údržba

Preventivní údržba

Tento typ údržby je v České republice u chladících strojů nejrozšířenější, alespoň u firmy TRANE. Zde jde o výměnu oleje a jiných preventivních úkonů například v elektroinstalaci výměna stykačů po 5000 sepnutí.

 • Kontrola těsnosti chladícího okruhu

 • Kontrola tlakových a teplotních parametrů

 • Kontrola El. parametrů (izolační odpor, el. odběry)

Prediktivní údržba

Prediktivní údržba

Prediktivní způsob údržby značně redukují odstávky. Využití je hlavně v průmyslu, kde každá odstávka stroje znamená značnou ztrátu zisku.

Olejová analýza
Olejová analýza

Olejová analýza nám umožňuje zjistit stav oleje a zařízení. Ze stavu oleje lze získat mnoho informací o opotřebení stroje. V případě, že analýza ukáže, že olej je zkažený je nutné olej vyměnit. Zde korporátní firmy opět využívají svou nad vládu a nutí zákazníky do výměny oleje dle své značky. Tento předražený olej lze, zaměnit od klasických výrobců oleje zaměřením na chlazení.

Termodiagnostika
Termodiagnostika

Tato metoda je přídavná k elektronice i chlazení. V elektronice se dá použít na zjištění zatíženosti kabelu i k nalezení přechodových odporů. V chlazení a vytápění lze sledovat předávání výměníků. U lamelových výměníků lze sledovat, jestli jsou čisté nebo ne.

Kontrola kotlových výměníků vířivými proudy
Kontrola kotlových výměníků vířivými proudy

Na základě fázové analýzy defektoskopického záznamu byly trubky dle odpovídající hloubky a orientace indikovaných anomálií zařazeny do pěti kategorií uvedené níže:

 1. I. Trubky bez vad nebo vykazující strukturální a geometrický šum záznamu, který může omezit zjištění reálných vad odpovídající < 30% tl. stěny

 2. Trubky vykazující indikaci anomálií odpovídající hloubce < 20 % tl. stěny

 3. Trubky vykazující indikaci anomálií odpovídající hloubce 20 < 40 % tl. stěny

 4. Trubky vykazující indikaci anomálií odpovídající hloubce 40 < 60 % tl. Stěny

 5. Trubky vykazující indikaci anomálií odpovídající hloubce > 60 % tl. stěny

 

Vzhledem k tomu, že není znám výchozí stav trubek, nelze vždy (na základě fázové analýzy s ohledem na superpozici signálu) spolehlivě určit přesnou hloubku a charakter defektu. Některé indikace mohou být způsobené prostředky chemického čištění a vlhkosti.

Vibrační diagnostika točivých strojů
Vibrační diagnostika točivých strojů
spm1.png

Obecný popis měření rázových pulzů (SPM)

Dopady těles na podložku způsobují tlakovou vlnu. Jedná se o událost, kdy jedno těleso dopadá na jiné těleso. To působí nekonstantní silou, což má za následek rázové vlny a vibrace. Tato událost se může opakovat v pravidelných intervalech, ale není tomu tak vždy. Nárazy pak mohou být standardně velmi prudké a v extrémně krátkých intervalech.

Získání signálu SPM

 1. Tlaková vlna se šíří v materiálu

 2. Vznik vibrací oscilujícím tělesem

Vibrace s rázy se v druhé etapě v SPM, převádějí na elektrický signál, z kterého vyfiltrujeme vibrace a rázy dále zpracujeme.

spm2.png
dbm_dbc.png

Metoda dBm/dBc

Metoda dBm/dBc je úspěšně používaná více než 30 let. Je vhodná pro průmyslové monitorování stavu ložisek, protože tato metoda nám poskytuje srozumitelné výstupní parametry.


Pro přesnější analýzu ložisek se využívá logaritmická stupnice, která nám umožňuje lépe vyznačit maximální hodnoty. Proto drobné nepřesnosti vstupních dat (rychlost a průměr hřídele) nemají skoro žádný vliv na výsledek.


Stav mazaní lze vyčíst z rozdílu dBm a dBc parametrů (špatné mazání, suchý chod). Což jsou dostatečná informace pro údržbu.


dBm a dBc jsou měřeny ve fixním časovém úseku a jsou automaticky zobrazovány třemi bavenými ledky, které indukují stupnici metody (zelená, žlutá, červená). Snímač zůstává připojen naměřicípřístroj a při zobrazení vyšší maximální hodnoty, než je určena pro toto měření (typ ložiska), začnesvítit žlutá dioda v horším případě i červená dioda.

dbm_dbc_norm.png

Normalizovaná stupnice dBm/dBc

Absolutní hodnota rázových pulzů ložiska (měřeno v dBsv = decibelech rázových hodnot) závisí, jak na valivé rychlosti, tak na stavu ložiska.


Chcete-li eliminovat vliv valivé rychlosti na naměřené hodnoty, musí se přístroj Leonova přesně nastavit na parametry ložiska.


Leonova vypočítá z těchto iniciačních parametrů dBi, počáteční hodnotu pro určité ložisko. Známe-li hodnotu dBi pro měřené ložisko rovnou, lze ho zadat ručně.

table2.png
table1.png

ISO 10816 - 3

 

Analýza se zabývá nejvíce používanými průmyslovými stroji a je rozdělena do čtyř skupin.

Třída I
Jednotlivé části motorů a strojů nedílně spojené s celým strojem za běžných provozních podmínek. (Typickým příkladem strojů, které spadají do této kategorie, jsou elektrické motory do 15 kW)

 

Třída II
Středně rozměrné stroje (typické motory s výstupním výkonem 15 kW až 75 kW) bez speciálního základů, pevně připevněné motory nebo stroje ( s výkonem do 300 kW) na speciálních základech.

 

Třída III
Velké primární pohonné jednotky nebo jiné velké stroje s rotujícími hmotami připevněné na pevných těžkých základech, které jsou ve směru měření vibracích relativně tuhé.

 

Třída IV
Velké primárně pohonné jednotky a jiné velké stroje s rotujícími hmotami připevněné na základech, které jsou ve směru měření vibrací relativně měkké (např. Turbogenerátory nebo plynové turbíny s výstupním výkonem vyšším než 10 MW).

Dalšími kritérii pro část 3 je tuhost základu a rotační rychlost, kde betonové základy jsou tuhé, všechny ostatní spadají do flexibilních. Rotační rychlost ovlivňuje nižší rozsah a meze.

 

U strojů v normě ISO 10816 měřič zobrazuje hodnotu VEL (rychlost vibrace [mms-1]) tak i hodnoty DISP (výchylka [µm]). Stav stroje je určen naměřenou hodnotou, která je relativně nejvyšší.

Volíme třídu II

 

Středně rozměrné stroje (typické motory s výstupním výkonem 15 kW až 75 kW) bez speciálních základů, pevně připevněné motory nebo stroje ( s výkonem do 300 kW) na speciálních základech.

bottom of page