top of page
mikrovlna 1.png

Indukční a mikrovlnná technika

Podstatnou součástí většiny dodávek je výroba induktorů, které jsou pro oblast indukčního tepelného zpracování stejně důležité jako soustružnický nůž při obrábění. Jedná se o špičkový výrobek, který vyžaduje uplatnění řady mezioborových znalostí. Na induktory jsou kladeny extrémní požadavky z hlediska elektrického a tepelného namáhání, protože jimi může v některých situacích téct proud v řádech desítek kA. Při takovém namáhání je nutné induktory vyrábět duté s vodním chlazením. Díky takto vysokým proudům také dochází i ke značnému mechanickému namáhání některých částí, i když se nedotýkají přímo zpracovávaného dílu. Všechny tyto aspekty je třeba zohlednit při konstrukci a výrobě induktorů. Neméně důležitou součástí dodávky bývají i chladicí sprchy. Mohou být nedílnou součástí vlastního induktoru (tzv. dvoukomorové induktory) nebo zcela nezávislé, vyrobené buď z nemagnetických materiálů (mosaz, měď, hliník), nebo nekovové (teflon).

V naší firmě jsou zaměstnáni pracovníci, kteří dokonale ovládají potřebné technologické postupy (např. svařování mědi mědí atp.). Díky mnohaletým zkušenostem jsme schopni vyrábět induktory špičkové kvality.

 

Provádíme i repasy induktorů máme velkou úspěšnost, díky našemu šikovnému týmu.

Zabýváme se celou řadou výrobků pro mikrovlnou techniku a jejich údržbu a repasy. Dokážeme vyrobit mikrovlnný rezonátor pro různé průmyslové, stavební účely a textilní odvětví.

Kompletní zařízení

Naše firma jako jednu z činností dodává kompletní pracoviště pro indukční tepelné zpracování.

Dodávka každého takového pracoviště se skládá z několika důležitých částí:

  • zdroj frekvenčně upravené el. energie

  • aplikační stroj

  • vodní hospodářství

  • řídicí sytém

  • technologie indukčního tepelného zpracování

 

Jsme tedy schopni řešit úlohy od výkresu součásti k funkčnímu zařízení u zákazníka, které produkuje tepelné zpracování součástí dle zadání. Pracoviště může být plně autonomní, to znamená, že zákazník zajistí pouze dodávku energií a médií k pracovišti (el. energie, voda, případně tlakový vzduch) bez žádných dalších požadavků. Naše zařízení je na přání zákazníka možno včlenit do linek nebo jiných automatizovaných systémů. V případě dodávek kompletních zařízení včetně technologie naše firma dbá na 100% jistotu dosažení technologických požadavků zákazníka (průběh zákalu, tvrdost, struktura). Jsme schopni tuto kvalitu zaručit díky technologickým zkouškám na našem vlastním zařízení, které bezpodmínečně musí dodávce předcházet a které potvrdí a určí vlastní technologii zpracování a jednoznačně určí požadavky na zařízení.

bottom of page