top of page
Kontrola těsnosti chladícího okruhu dle zákona č. 73/2012 Sb., kontroly stacionárních detektorů úniku chladiv

Kontrola těsnosti je založená na množství látky vyjádřené v ekvivalentu CO2. [CO2-eq]

Nynějším nařízením 517/2014 mění systém limitů kontroly těsnosti z kilogramů na CO2-eq.

Změna limitů

3kg -> 5 tun CO2-eq

30kg -> 50 tun CO2-eq

300kg -> 500 tun CO2-eq

V praxi to znamená, že limity pro kontroly těsnosti budou záležet na množství chladiva a také na GWP.

Vzorec pro výpočet CO2-eq

CO2-eq= m(látky x) x GWP (látky x)

Pozor! Toto opatření se nevztahuje na chladivo R22 a jiné regulované látky (= látky, které poškozují ozonovou vrstvu), řídí se Nařízením 1005/2009.

chlazeni_kontrola.png

Četnost kontroly těsnosti
Četnost kontrol zůstává jako doposud

Bez systému detekce úniku
Nad 5 tun CO2-eq 1x za rok

Nad 50 tun CO2-eq 1x za 6 měsíců

Nad 500 tun CO2-eq 1x za 3měsíců

Se systém detekce úniku
Nad 5 tun CO2-eq 1x za dva roky

Nad 50 tun CO2-eq 1x za rok

Nad 500 tun CO2-eq 1x za 6 měsíců

Kontrola funkčnosti stacionárních detektorů se provádí jednou ročně a zapisuje se též do revizní knížky.

bottom of page