top of page

Fotovoltaické elektrárny

Energohrdlička již třetím rokem provádí zajištění kompletní správy FVE – sekání trávy, úklid areálu, dohled, monitoring výroby a spotřeby, návrh optimalizace 

  • komunikace s distributorem (plánovaná a neplánovaná odstávka elektrárny)

  • odečet elektroměru, příprava faktury a výkazu za vyrobenou elektrickou energii a vložení dat na portál OTE

  • zpracování a zaslání měsíčního statistického výkazu pro Energetický  regulační úřad

  • zajištění ostrahy areálu FVE námi najatou bezpečnostní agenturou

  • komunikace s vaší bezpečnostní agenturou, k provádění kroků k eliminaci útoků na elektrárnu

  • vedení kompletního účetnictví DPH,účetní uzávěrka..)

  • aktualizace místně provozně - bezpečnostního předpisu
     

bottom of page