top of page
Čištění výměníku

Zabýváme se čištěním všech výměníků lamelový, kotlový a deskový.

Zanešení lamelového výměníku chladícího stroje se pozná laickou nápovědou - přiložením kreditní karty na výměník. Pokud se karta na výměníku udrží při spuštěné ventilaci, výměník předává a není zanešený. Jinak lze zjistit z tlakových a teplotních parametrů. Spousta lidí se nechá nachytat. Technik korporátní firmy ukáže, že výměník je špinavý, ale špinavý pohledově a teplotní a tlakové parametry jsou více než obstojné.

Kotlové výměníky jsou součástí středně velkých strojů až po ty největší, funkční výměník má teplotní ztrátu cca 3 °C. U kondenzátorů s otevřenou věží dochází ke kamencovému usazení na tabulátorech a tím se snižuje předávací plocha. U výparníků dochází k usazování oxidů železa z potrubí.

Deskové výměníků je nutné hlídat tlakovou ztrátu a teplotní parametry dle výrobce. Čištění výměníků je možné proplachem, případě více znečištěných výměníků rozebráním desek a jejich vyčištěním.

bottom of page